Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

ขนาด : 1373.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:44:23+07

pll_file_nameแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว

ขนาด : 207.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:42:50+07

pll_file_nameคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ขนาด : 2623.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:41:46+07

pll_file_nameแบบคำร้องขอเงินคืนภาษีประเทศไต้หวัน

ขนาด : 668.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:39:57+07

pll_file_nameแบบคำร้องขอรับบริการ

ขนาด : 246.36 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:39:19+07

pll_file_nameคู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการบริหารแรงงานต่างด้าว

ขนาด : 7958.14 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:37:11+07

pll_file_nameคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ขนาด : 2623.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 11:36:29+07
TOP