Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายสุชาติ วิชชาวุธ

นายสุชาติ วิชชาวุธ

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ส.ค. 2560

บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 23 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 59

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 25 พ.ย. 2559

น้ำตาลมิตร เปิดรับสมัครพนักงาน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 3 มี.ค. 2559

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.ย. 2554

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP