Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 พ.ย. 2562

จำนวนแรงงานต่างด้าว

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ก.ย. 2559

จำนวนลูกจ้างในจังหวัดกาฬสินธุ์

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ก.ย. 2559
TOP