Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

จำนวนผู้มีงานทำไตรมาส 4 ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มี.ค. 2559

จำนวนผู้มีงานทำปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 2 มี.ค. 2559
TOP