Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการจ้างงานฯ หลักสูตร “การทาสี” ...

Mol-Thailand

กาฬสินธุ์ร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ...

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ ...

Mol-Thailand

โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน จ.กาฬสินธุ์ ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงาน ร่วมใจออกกำลังกายประจำวันพุธ ...

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้ ...

TOP