Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม” ...

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำความสะอาด ในกิจกรรม “Big Cleaning Day” ...

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ...

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ...

TOP