Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

“โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” ...

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ ...

Mol-Thailand

สรจ.กาฬสินธุ์ “ยืดเส้นยืดสายขยับเขยื้อนร่างกาย” ...

TOP