Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัด ร่วมคณะกรรมการประเมินติดตามการประเมินผลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ลงพื้นที่) จังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขากุฉินารายณ์ เพื่อติดตาม ประเมินผล และเก็บคะแนน(รอบลงพื้นที่) ตัวแทนจังหวัด ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น สู่การประกวดระดับประเทศ ในการนี้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมคณะกรรมการประเมินติดตามการประเมินผลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ดังกล่าวด้วย

TOP