Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงาน ไตรมาส 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / (ผู้แทน)ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ / อาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงาน ไตรมาส 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP