Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการ Open House สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

pll_content_description

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการ Open House สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP