Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” นำหน่วยบริการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอกมลาไสย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ”หน่วยบริการกระทรวงแรงงาน” ลงพื้นที่ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หมู่ที่ 14 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP