Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรม 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น “ธงชาติไทย” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (เป็นประธาน) พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP