Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

pll_content_description

“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ประธาน) นำส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอดอนจาน ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการกระทรวงแรงงานได้ให้บริการ การให้คำปรึกษา การรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านแรงงาน การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ การแนะนำตำแหน่งงานว่างในจังหวัด การประกันสังคม การแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน การบริการตัดผมฟรี เป็นต้น โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมารับบริการ เป็นจำนวนมาก

TOP