Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่บริการประชาชน “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

pll_content_description

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ลงพื้นที่บริการประชาชน “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการออกปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ณ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำหน่วยบริการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ร่วมกับ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วย

TOP