Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย

pll_content_description

วันที่ 6 เมษายน 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (นางรตี วัลลิสุต) มอบหมายให้นางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

TOP