Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทในสถานประกอบการต้นแบบ ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทในสถานประกอบการต้นแบบ ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทในสถานประกอบการ (บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขากุฉินารายณ์) นำเสนอผลการดำเนิน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ภายใต้หลัก 3 ก 3 ย อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องฟ้ามุ้ย 4-5 ชั้น G โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

TOP