Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

       หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านนางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านมงคล อดทน และ ท่านเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

TOP