Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันที่ 6 เมษายน 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (นางรตี วัลลิสุต) มอบหมายให้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

TOP