Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ปิยะมิตรบัณฑิต นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP