Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ. กาฬสินธุ์ ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ – ทอผ้าพื้นเมือง ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 6 วัน มีผู้เข้าร่วมการฝึก จำนวน 16 คน ณ บ้านสวนโคก หมู่ที่ 1 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP