Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการจ้างงานฯ หลักสูตร “การปูกระเบื้อง”

pll_content_description

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “การปูกระเบื้อง” ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2560 ณ สุขศาลาบ้านสมสนุก หมู่ที่ 8  ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

TOP