Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการให้บริการประชาชน “คลินิกแรงงาน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการประชาชน “คลินิกแรงงาน” การให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านแรงงาน การจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การฝึกอาชีพ การประกันสังคม การคุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มากที่สุด คือ การรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร (รถไถนาเดินตาม)

TOP