Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2557 (ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2557)

pll_content_description

     รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2557 (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557)

 

 

 

 

TOP