Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameaitrmaas_2_-_2556_

ขนาด : 2134.67 kb
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2556

pll_file_namepk2-A4_hnaa_0

ขนาด : 3757.94 kb
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2556

pll_file_namepk2-A4_hlang

ขนาด : 1801.91 kb
วันที่สร้าง : 15 ส.ค. 2556
TOP