Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมชาย มรกตศรีวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามโครงการตรวจติดตามการดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในแรงงานต่างด้าว ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรอง (SOP) ให้เป็นไปตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ ณ บริษัท โรงเลื่อยจักรสหไพบูลย์ 1982 จำกัด ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP