Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพนิดา เสถียรจิตร มอบหมายนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสว่างหัวนาคำ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธาน ณ วัดสว่างหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP