Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางรตี วัลลิสุต

  นางรตี วัลลิสุต

  แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  • นางสาวละออง ผาละกัน

   นางสาวละออง ผาละกัน

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวอรวรรณ ภารจำนงค์

    นางสาวอรวรรณ ภารจำนงค์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางสาวธัญ์ธิชา สำราญภูมิ

     นางสาวธัญ์ธิชา สำราญภูมิ

     พนักงานธุรการ ส4
     • นายสมปอง ดอนโคตรจันทร์

      นายสมปอง ดอนโคตรจันทร์

      พนักงานขับรถ ส 2
  • นายเสมือน ศรีพอ

   นายเสมือน ศรีพอ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววิจิตรา ปิยะมิตรบัณฑิต

    นางสาววิจิตรา ปิยะมิตรบัณฑิต

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายศตวรรษ วิหางหงษ์

     นายศตวรรษ วิหางหงษ์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล
     • นางสาวทัศนีย์ สมศิริ

      นางสาวทัศนีย์ สมศิริ

      เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
TOP