Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์

043811443

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ 0 4381 1443

e-mail : [email protected]

นางพนิดา เสียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์ 066-1140028

TOP