Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสถานที่ “พิธีถวายดอกไม้จันทร์” ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ได้ที่นี่ ...

Mol-Thailand

39 อาชีพที่ต่างด้าว “ห้ามทำ” ...

Mol-Thailand

“หยุด” แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ...

Mol-Thailand

การดำเนินการของเเรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท ...

Mol-Thailand

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรื่อเทียบเท่า ...

Mol-Thailand

วันนัดพบแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม – ...

TOP