Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2561 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2560 ...

Mol-Thailand

วันนัดพบแรงงาน “Smart Job Smart Life” ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานลาวกลุ่มถือบัตรสีชมพู ...

Mol-Thailand

การแต่งกายและการเตรียมพร้อมเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ...

Mol-Thailand

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์ ...

TOP