Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

pll_content_description

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสาวละออง ผาละกัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิด “คลินิกแรงงาน” ให้บริการประชาชน มีผู้สนใจเข้ามารับการบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

TOP