Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

“แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์” นำเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อำเภอนาคู

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนะเมศฐ์ รอบรู้ (ผู้แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวรัตนา เปสาโก (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมนำบริการต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เข้าร่วม “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ บ้านนาคู หมู่ที่ 12 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP