Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP