Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐9.0๐ น. นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการนี้ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิด “คลินิกแรงงาน” ให้บริการประชาชน การให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง การประกันสังคม การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน การฝึกอาชีพ เป็นต้น และในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนฟรี มีผู้สนใจเข้ามารับการบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameDSC_0063

ขนาด : 6619.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0065

ขนาด : 7452.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0068

ขนาด : 7631.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0098

ขนาด : 7257.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0113

ขนาด : 7649.8 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0133

ขนาด : 6867.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0033

ขนาด : 8189.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0036

ขนาด : 7052.57 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0038

ขนาด : 6583.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0039

ขนาด : 6524.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0040

ขนาด : 6971.97 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0041

ขนาด : 5581.14 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0042

ขนาด : 6181.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0043

ขนาด : 6828.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0044

ขนาด : 7477.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0056

ขนาด : 6208.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0070

ขนาด : 6646.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0072

ขนาด : 7676.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0075

ขนาด : 8089.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0106

ขนาด : 7123.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0107

ขนาด : 6154.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0108

ขนาด : 5874.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0109

ขนาด : 6086 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563

pll_file_nameDSC_0130

ขนาด : 6875.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 พ.ย. 2563
TOP