Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มึต่อประชาชนชาวไทย โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

TOP