Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ โครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

TOP