Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต”ดวงตาแรงงาน

pll_content_description

นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต”ดวงตาแรงงาน”ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

TOP