Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564″ และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2554 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่”

pll_content_description

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564″ และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2554 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ และห้องเจ้าเมืองศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ โดยนางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าว

TOP