Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ. กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2564

pll_content_description

ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม

TOP