Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ “ยืดเส้นยืดสายขยับเขยื้อนร่างกาย”

pll_content_description

         สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 16.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 

 

TOP