Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

สรจ.กาฬสินธุ์ ตรวจโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

pll_content_description

นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสาวณัชชาพร ชัยศิริถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ โครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองพืชผล ตำบลฆ้องชัยพัฒนา และบริษัท ตระกูลชัย 13 จำกัด ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลจากการตรวจครั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิดการบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ และชี้แจงภารกิจของ  แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมอบเอกสารของโครงการให้เจ้าของสถานประกอบการด้วย

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameค้ามนุษย์ หจก.รุ่งเรืองพืชผล

ขนาด : 1033.86 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 เม.ย. 2563

pll_file_nameค้ามนุษย์ บ.ตระกูลชัย 13 จำกัด

ขนาด : 1008.14 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 เม.ย. 2563
TOP