Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี

pll_content_description

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี ณ วัดชัยมงคล อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

TOP