นางนภสร ทุ่งสุกใส

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ลิงค์

 
 

 

 
     

แบบสำรวจ

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ

 
 

   

 

 
     

 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     
     
 

ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

 
 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์รายปี ประจำปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม 2557)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
รายงานสถานการณ์แรงงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2557 (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2557
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (มกราคม - ธันวาคม 2556)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2556 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 (เมษายน – มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 (มกราคม – มีนาคม)