ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 
Fri, 2019-05-24 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: