สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์