สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสถานประกอบการ ตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562