สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับ นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ