รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)

 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560) 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  คลิก