กระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าแสดงความยินกับผู้ว่าคนใหม่

 ข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด

เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

และนายสนั่น พงษ์อักษร เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์