ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ “28 กันยายน วันธงชาติไทย”

           สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมร้องเพลงชาติเนื่องใน "วันธงชาติไทย" เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้นำขับร้องเพลงชาติ "ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" 28 กันยายน 2560